Oferta

Pełna oferta szkoleń dostępna jest w tym miejscu:  OFERTA 

Specjalizuję się w szkoleniach dedykowanych szkołom: nauczycielom, kadrze zrządzającej, rodzicom. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z nauczycielami i kandydatami do zawodu nauczyciela. Przeprowadziłem ponad 4000 zajęć (w różnych formach) w obszarze edukacji.

Bardzo ważne w szkoleniach jest dla mnie dopasowanie je pod konkretnych odbiorców – uszycie je na miarę. Każdy środowisko jest nieco inne. Z tego powodu, już na etapie przygotowania szkolenia, wyznaczania jego celów i etapów, kontaktuję się z adresatami, by lepiej zrozumieć ich potrzeby.

Możliwe jest zatem tworzenie szkoleń łączących różne elementy, dopasowanych do określonych potrzeb placówek edukacyjnych. Każdy warsztat może być rozłożone na mniejszą lub większą liczbę godzin – w zależności od szczegółowych ustaleń.

Do każdego szkolenia dobieram adekwatne metody, techniki i narzędzia. Wykorzystuję przede wszystkim metody aktywne (symulacje, inscenizacje, gry, prace w grupach) – niemniej bazuję także na wykładach, które zapewniają szybki przekaz przydatnych informacji. Umiejętnie łączę różne formy pracy z grupą.

Jeśli chcesz zapoznać się z rekomendacjami dostępne są tutaj.

Oferuję również konsultacje po zakończeniu szkolenia – w formie coachingu, mentoringu czy superwizji.

Przykładowe tematy szkoleń:
METODA PROJEKTU W PRACY Z UCZNIAMI

Podczas warsztatów dowiesz się:

 • jak wykorzystać metodę projektu do pracy z uczniami
 • jak realizować za ich pomocą podstawę programową,
 • jak wspierać uczniów w identyfikowaniu problemów i zamieniać je na cele,
 • jak pomóc im w analizie zasobów i środków, wyznaczaniu zadań, tworzeniu planu i harmonogramu,
 • jak monitorować realizację projektu,
 • jak sensownie przeprowadzić ewaluację,
 • jak zorganizować prezentację wyników.
CYFROWE NARZĘDZIA W PRACY Z UCZNIEM

Podczas warsztatów dowiesz się jak wykorzystać mobilne narzędzia i programy:

 • do efektywniejszego organizowania sobie pracy,
 • do łatwiejszego komunikowania się z innymi,
 • do projektowania ankiet i formularzy,
 • do projektowania grafik, plakatów, broszur,
 • do tworzenia interaktywnych (auto)prezentacji,
 • do projektowania map myśli
 • do nagrania i zmontowania prostego filmu
GRYWALIZACJA W EDUKACJI – ZAMIEŃ LEKCJE W PRZYGODĘ

W trakcie warsztatów dowiesz się:

 • z czego wynika tak duże zainteresowanie uczniów grami (mózg a gry),
 • jakie są podstawowe mechanizmy gier,
 • jak wykorzystać te mechanizmy w edukacji szkolnej i pozaszkolnej
 • jak zaprojektować grę edukacyjną opartą na treściach z podstawy programowej
 • jak wykorzystać technologie informacyjno-komunikacyjne do projektowania gier
KRYTYCZNE MYŚLENIE

W trakcie warsztatów dowiesz się:

 • jak pomóc uczniom odróżniać informacje wiarygodne od fałszywych
 • wspierać uczniów w radzeniu sobie z informacyjnym chaosem
 • jak wykorzystać nowe technologie w rozwoju krytycznego myślenia
DZIECI I MŁODZIEŻ W EPOCE SMARTFONA

Podczas warsztatów dowiesz się jak:

 • zrozumieć młodych, dojrzewających w warunkach stałego dostępu do sieci,
 • wspierać ich w radzeniu sobie z wyzwaniami epoki cyfrowej,
 • mądrze towarzyszyć im w poszukiwaniu i wyrażaniu siebie,
 • wspierać ich w kontrolowaniu swej aktywności w sieci

12439385_10205866786295016_1929036945422352538_n

 

 

 

Reklama