O mnie

Tomasz Tokarz

Trener kompetencji społecznych, trener kompetencji cyfrowych, nauczyciel, mediator, coach, wykładowca akademicki.

Tu znajdziesz propozycje moich szkoleń

Ukończyłem studia nauczycielskie na Wydziale Nauk Humanistyczno-Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2005 obroniłem doktorat.

Jestem również absolwentem:
– podyplomowych studiów menedżerskich w Wyższej Szkole Bankowej (zarządzanie projektem),
– Szkoły Trenerów Biznesu „Moderator”,
– Studiów Zawodowych Coachingu (Mukoid Institute’s Professional Coach Training Program ACSTH),
– Studium Mediacji (oraz specjalistycznych szkoleń w tym zakresie)
– Studium Systemowej Terapii Rodzin (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)

Ukończyłem także szereg specjalistycznych szkoleń, m.in. w zakresie: komunikacji interpersonalnej, negocjacji, komunikacji transformującej czy przemawiania.

Moje zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrują się wokół edukacji alternatywnej, innowacji edukacyjnych, nowych technologii, ideologiczno-społecznych kontekstów edukacji komunikacji interpersonalnej oraz problematyki rozwoju osobistego i relacji. Jestem autorem licznych artykułów (w czasopismach i na portalach internetowych) oraz autorem lub redaktorem kilku książek.

Przeprowadziłem kilka tysięcy godzin warsztatów, ćwiczeń i wykładów. Głównym obszarem moich działań jest edukacja. Jestem zaangażowany w działania na rzecz upowszechnienia nowej kultury edukacyjnej, opartej na uznaniu podmiotowości dziecka. Prowadzę szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców. Współtworzę Fundację EDUTANK – który promuje bliskie mi wartości.

Prowadzę lekcje, zajęcia lub warsztaty w kilku szkołach alternatywnych (m.in. Alpha High School we Wrocławiu).

Prowadzę bloga
INNOWACYJNA EDUKACJA

cropped-71027177_2293414497453743_4880658538612916224_n-1-1.jpg